Věnujete se ve škole environmentální výchově a chcete vědět, co děláte dobře a v čem se posunout dál?

Na tomto webu najdete jednoduchý nástroj, který Vám pomůže to zjistit. Nabízíme jednoduchou diagnostiku situace na Vaší škole, tipy a doporučení pro další rozvoj environmentální výchovy i odkazy k dalšímu studiu.

Hodnotící nástroj vychází z pojetí environmentální výchovy reprezentované tzv. Doporučenými očekávanými výstupy, vydanými Národním ústavem pro vzdělávání. Pracuje s vyhodnocením podmínek a praxe ve škole, jejichž vytvořením pomáháte dosahovat cílů environmentální výchovy. Neslouží k hodnocení pokroku žáků, ale jako pomůcka pro učitele.

čti více

Začít s autoevaluací

Před hodnocením se zaregistrujte, abyste se mohli ke svým datům kdykoliv vrátit. Výsledky kromě Vás neuvidí nikdo další.

 

Pokud jste již zaregistrováni, přihlašte se.

 

Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.

Nástroj „Autoevaluace škol v oblasti environmentální výchovy“ je výstupem certifikované metodiky vzniklé v rámci veřejné zakázky Environmentální kompetence dětí podpořeného TAČR (Technologickou agenturou ČR). Na jeho zpracování se podílely vysoké školy (Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze), neziskové organizace (BEZK, Agentura Koniklec), ale i řada dalších učitelů z praxe či lektorů z center environmentální výchovy, kteří jej svými cennými připomínkami pomohli dostat do současné podoby. Za připomínky k online verzi nástroje děkujeme Mgr. Petře Šimonové (Masarykova univerzita Brno) a Mgr. Petru Danišovi (TEREZA, vzdělávací centrum)